МИР -  ДОНБАСУ! ВІЙНА - КОРУПЦІЇ! УКРАЇНУ- НАРОДУ!  ПЕРЕДВИБОРНА  ПРОГРАМА кандидата у Президенти України від Комуністичної партії України (оновлено)

МИР - ДОНБАСУ! ВІЙНА - КОРУПЦІЇ! УКРАЇНУ- НАРОДУ!
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у Президенти України від Комуністичної партії України
(оновлено)


Проект

Нинішня виборча кампанія проходить у найдраматичніший для України час. Майже п’ятирічне панування режиму, встановленого в результаті лютневого (2014 р.) державного перевороту, обіцянки «життя по-новому» обернулися загостренням усіх протиріч у нашому суспільстві, катастрофічним зубожінням переважної більшості народу, безпрецедентним поширенням корупції, фактичною втратою Україною державного суверенітету і значної частини території. На її сході — в Донбасі майже п’ять років триває братовбивча війна.

Наша Вітчизна, яка ще недавно у складі Радянського Союзу входила до п’ятірки передових держав Європи, відкинута у своєму економічному розвитку на кілька десятиліть назад, перетворилася на деіндустріалізовану, найвідсталішу, найбіднішу, вимираючу країну континенту.

Громадяни втратили практично всі соціальні завоювання часів соціалізму. Ніколи ще наші люди не були такими безправними і беззахисними перед беззаконністю і свавіллям авторитарної влади, численних угрупувань неонацистського характеру.

До цього призвели відсутність у чинної влади реалістичної, розрахованої на перспективу програми розвитку країни, бездарна кадрова політика, деградація професіоналізму в усіх сферах управління, наруга над Основним Законом держави, історичною пам’яттю, народними святинями, протиконституційне нав’язування людиноненависницької націонал-шовіністичної ідеології, пропаганда ненависті, насильства і бездуховності, героїзація вчорашніх пособників гітлерівських окупантів, фактична фашизація державного життя.

Стає все очевиднішим і в суспільстві все більше утверджується думка, що врятувати Україну від розпаду можна лише відсторонивши від влади нинішній антинародний кримінально-олігархічний режим, всі очільники якого, включаючи Президента, — виразники інтересів корумпованих кланів, втратили довіру і підтримку переважної більшості народу.

Наша політична сила виходить з того, що наступні вибори – президентські і парламентські – є останнім шансом відвернути подальший небезпечний розвиток подій, мирним шляхом змінити згубний політичний курс України. Неодмінними умовами цього є відсторонення від влади цього режиму, повернення її трудовому народу, а України – на соціалістичний шлях розвитку, відновлення соціальної справедливості та справжнього народовладдя.

Як кандидат у Президенти України від Комуністичної партії України я пропоную конкретну, всебічно обґрунтовану програму, здійснення якої має стати важливим кроком на шляху повернення України протягом найближчих п’яти років до десятки, а ще в наступні п’ять років — до п’ятірки передових країн нашого континенту.

Програма базується на Антикризовій програмі Компартії «Від війни — до миру», враховує реальну обстановку, що склалася в країні, численні пропозиції виборців з усіх регіонів і передбачає:

– негайне припинення кровопролиття і врегулювання ситуації на сході країни із забезпеченням національних інтересів України, конституційних прав і свобод, недопущенням репресій щодо громадян, які там проживають;

– перехід на федеративну форму державного устрою, наділення регіонів України реальною можливістю самостійно вирішувати питання місцевого життя з урахуванням їх специфіки, історичних традицій при міцних гарантіях збереження єдності країни та її територіальної цілісності;

– підтвердження і додержання позаблокового, нейтрального статусу України, проголошеного в Декларації про її державний суверенітет, реалізуючи яку, Верховна Рада України ухвалила в серпні 1991 року Акт проголошення незалежності України, підтверджений всенародним голосуванням 1 грудня 1991 року, керуючись яким парламент прийняв Конституцію України;

– врегулювання, з дотриманням інтересів України, відносин з Російською Федерацією та іншими сусідніми країнами, розвиток, при збереженні державного суверенітету України, вигідного для неї співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, інтеграційних процесів на всіх напрямах;

– постійну турботу про зміцнення обороноздатності країни, забезпечення реальної захищеності її кордонів і безпеки, законності і правопорядку, рішуче поліпшення діяльності правоохоронних органів, посилення боротьби із злочинністю, передусім організованою.

Завданням номер один вважаю викорінення корупції, усунення умов, які призвели до її небезпечного поширення.

Буде відроджено справжній народний контроль, органи якого обиратимуться громадянами під час виборів місцевого самоврядування, зі спрощенням процедури відкликання у випадках невідповідності їх призначенню.

В разі обрання мною буде запропонована конкретна, розрахована на найближчу і середньострокову перспективу програма соціально-економічного розвитку України, яка передбачатиме:

– реальне забезпечення передбачених Конституцією України соціальних, політичних та інших прав і свобод громадян, вжиття невідкладних заходів до подолання ганебного явища – катастрофічної бідності переважної більшості нашого населення – на основі зосередження зусиль держави, підприємницьких структур на виведенні вітчизняної економіки з глибокої кризи, її реіндустріалізації, переведенні на шлях сучасного інтенсивного технологічного розвитку, радикальної зміни ставлення до науки, проблем науково-технічного прогресу, перегляд фінансової, податкової систем;

– забезпечення реальної підтримки аграрного сектора і переробної промисловості, посилення уваги до різних форм ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі кооперації і фермерських господарств, радикальну перебудову соціальної інфраструктури села;

– перегляд реформ, започаткованих нинішнім режимом у галузі охорони здоров’я, заробітної плати, пенсійної справи, освіти та інших сферах, здійснення яких катастрофічно позначилося на умовах життя переважної більшості народу, призвело до дезорганізації бюджетної організації держави.

Фінансування розвитку науки, освіти, охорони здоров’я має становити не менше 10 відсотків видатків Державного бюджету України.

Особлива увага буде приділятися додержанню Основного Закону держави – її Конституції, викоріненню порушень, які призвели до дестабілізації ситуації в суспільстві. Зокрема:

– забезпеченню статусу української мови як державної при неухильному додержанні конституційних мовних прав росіян, громадян усіх національних меншин, збереженні українсько-російської двомовності, що історично склалася і є величезним надбанням нашого народу, відкрила доступ до здобутків російської і світової науки і культури, недопущенню будь-якої дискримінації у цій надзвичайно чутливій, життєво важливій сфері;

– дотриманню конституційного положення про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, неприпустимість втручання державних органів у церковні справи і міжконфесійні відносини, захист права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

– забезпеченню конституційних принципів верховенства права, політичного й ідеологічного плюралізму, припиненню нав’язування суспільству — всупереч Конституції України — націонал-шовіністичної ідеології, а також існування збройних формувань, не передбачених законами України. Буде покінчено з ганебними, антиконституційними люстрацією і декомунізацією;

– неухильному додержанню законності в діяльності всіх державних органів, включаючи деградовану Верховну Раду, а також відновленню ролі Конституційного суду України як єдиного органу конституційного судочинства.

З цих питань будуть внесені на розгляд Верховної Ради України законопроекти, мета яких — забезпечити реальне здійснення конституційного принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову, недопущення узурпації її ким би то не було.

Дорогі співвітчизники!

Вважаю своїм громадянським обов’язком привернути вашу увагу до небезпеки, котру становить популістська соціальна і політична демагогія, до якої вдаються багато претендентів на найвищі посади в державі. Більшість з них вже були при владі і мають нести відповідальність за те, якими трагічними наслідками обернулося їхнє перебування у владних структурах на Банковій чи в Кабінеті Міністрів. Сьогодні вони знову дають привабливі обіцянки, які не збираються виконувати. Не вірте таким!

Наша партія свого слова завжди дотримувалась і дотримуватиметься.

В цьому можете бути впевненими.

Ми були і залишаємося переконаними прихильниками соціалізму — справедливого суспільно-політичного устрою. Ми спираємось на досвід наших батьків, які збудували велику союзну соціалістичну державу, відстояли її у двобої з найлютішим ворогом людства – фашизмом, піднесли до вершин науково-технічного і соціального прогресу.

Нас надихають величезні звершення народів Народного Китаю, Соціалістичного В’єтнаму, героїчної Куби у будівництві свого життя на засадах соціалізму.

Ми враховуємо й те, що потреба в альтернативі капіталізму, який, як свідчать історичний досвід і нинішня реальність, не може існувати без воєн, криз, незворотного зруйнування навколишнього середовища, без корупції і деградації моралі, визнається не лише найавторитетнішими науковцями зі світовими іменами, а й більшістю людей світу.

Навіть деякі кандидати на високі державні посади в цитаделях імперіалізму – Сполучених Штатах Америки і Великій Британії — оголосили своєю метою створення соціалістичного суспільства в своїх країнах і одержали істотну підтримку виборців.

Використаймо ж шанс, який випадає нам сьогодні, зробімо вірний вибір і збережемо Вітчизну.

Мир — Донбасу! Війна — корупції! Україну — народу!

КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ


Проект

МИР – ДОНБАССУ!

ВОЙНА – коррупции!

УКРАИНУ – НАРОДУ!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

кандидата в Президенты Украины от Коммунистической партии Украины

Нынешняя избирательная кампания проходит в драматическое для Украины время. Почти пятилетнее господство режима, установленного в результате февральского (2014 г.) государственного переворота, обещания «жизни по-новому» обернулись обострением всех противоречий в нашем обществе, катастрофическим обнищанием подавляющего большинства народа, беспрецедентным распространением коррупции, фактической утратой Украиной государственного суверенитета и значительной части территории. На ее востоке – в Донбассе почти пять лет продолжается братоубийственная война.

Наша Отчизна, которая еще недавно в составе Советского Союза входила в пятерку передовых государств Европы, отброшена в своем экономическом развитии на несколько десятилетий назад, превратилась в деиндустриализированную, отсталую, бедную, вымирающую страну континента.

Граждане лишились практически всех социальных завоеваний времен социализма. Никогда еще наши люди не были такими бесправными и беззащитными перед беззаконием и произволом авторитарной власти, многочисленных группировок неонацистского толка.

К этому привели отсутствие у действующей власти реалистической, рассчитанной на перспективу программы развития страны, бездарная кадровая политика, деградация профессионализма во всех сферах управления, надругательство над Основным Законом государства, исторической памятью, народными святынями, противоконституционное навязывание человеконенавистнической национал-шовинистической идеологии, пропаганда ненависти, насилия и бездуховности, героизация вчерашних пособников гитлеровских оккупантов, фактическая фашизация государственной жизни.

Становится все более очевидным и в обществе все больше утверждается мнение, что спасти Украину от распада можно только отстранив от власти нынешний антинародный криминально-олигархический режим, все руководители которого, включая Президента, – выразители интересов коррумпированных кланов, утратили доверие и поддержку подавляющего большинства народа.

Наша политическая сила исходит из того, что предстоящие выборы – президентские и парламентские – являются последним шансом предотвратить дальнейшее опасное развитие событий, мирным путем изменить губительный политический курс Украины. Непременными условиями этого являются отстранение от власти этого режима, возвращение ее трудовому народу, а Украины – на социалистический путь развития, восстановления социальной справедливости и подлинного народовластия.

Как кандидат в Президенты Украины от Коммунистической партии Украины я предлагаю конкретную, всесторонне обоснованную программу, осуществление которой должно стать важным шагом на пути возвращения Украины в течение ближайших пяти лет в десятку, а еще в следующие пять лет – в пятерку передовых стран нашего континента.

Программа базируется на Антикризисной программе Компартии «От войны – к миру», учитывает реальную обстановку, сложившуюся в стране, многочисленные предложения избирателей из всех регионов и предусматривает:

– немедленное прекращение кровопролития и урегулирование ситуации на востоке страны с обеспечением национальных интересов Украины, конституционных прав и свобод, недопущение репрессий в отношении граждан, которые там проживают;

– переход на федеративную форму государственного устройства, наделение регионов Украины реальной возможностью самостоятельно решать вопросы местной жизни с учетом их специфики, исторических традиций при прочных гарантиях сохранения единства страны и ее территориальной целостности;

– подтверждение и соблюдение внеблокового, нейтрального статуса Украины, провозглашенного в Декларации о ее государственном суверенитете, реализуя которую, Верховная Рада Украины приняла в августе 1991 года Акт провозглашения независимости Украины, подтвержденный всенародным голосованием 1 декабря 1991 года, руководствуясь которым парламент принял Конституцию Украины;

– урегулирование, с соблюдением интересов Украины, отношений с Российской Федерацией и другими соседними странами, развитие, при сохранении государственного суверенитета Украины, выгодного для нее сотрудничества с международными финансовыми организациями, интеграционных процессов на всех направлениях;

– постоянную заботу об укреплении обороноспособности страны, обеспечение реальной защищенности границ и безопасности, законности и правопорядка, решительное улучшение деятельности правоохранительных органов, усиление борьбы с преступностью, прежде всего организованной.

Задачей номер один считаю искоренение коррупции, устранение условий, которые привели к ее опасному распространению.

Будет возрожден подлинно народный контроль, органы которого будут избираться гражданами во время выборов местного самоуправления, с упрощением процедуры отзыва в случаях несоответствия их предназначению.

В случае избрания мной будет предложена конкретная, рассчитанная на ближайшую и среднесрочную перспективу программа социально-экономического развития Украины, предусматривающая:

– реальное обеспечение предусмотренных Конституцией Украины социальных, политических и других прав и свобод граждан, принятие неотложных мер к преодолению позорного явления – катастрофической бедности подавляющего большинства нашего населения – на основе сосредоточения усилий государства, предпринимательских структур на выводе отечественной экономики из глубокого кризиса, ее реиндустриализации, переводе на путь современного интенсивного технологического развития, радикального изменения отношения к науке, проблемам научно-технического прогресса, пересмотр финансовой, налоговой систем;

– обеспечение реальной поддержки аграрного сектора и перерабатывающей промышленности, усиление внимания к различным формам ведения сельскохозяйственного производства, в том числе кооперации и фермерских хозяйств, радикальную перестройку социальной инфраструктуры села;

– пересмотр реформ, начатых нынешним режимом в области здравоохранения, заработной платы, пенсионного дела, образования и других сферах, осуществление которых катастрофически сказалось на условиях жизни подавляющего большинства народа, привело к дезорганизации бюджетной организации государства.

Финансирование развития науки, образования, здравоохранения должно составлять не менее 10 процентов расходов Государственного бюджета Украины.

Особое внимание будет уделяться соблюдению Основного Закона государства – ее Конституции, искоренению нарушений, которые привели к дестабилизации ситуации в обществе. В частности:

– обеспечению статуса украинского языка как государственного при неукоснительном соблюдении конституционных языковых прав русских, граждан всех национальных меньшинств, сохранении украинско-русского двуязычия, исторически сложившегося и являющегося огромным достоянием нашего народа, открывшего доступ к достижениям русской и мировой науки и культуры, недопущению любой дискриминации в этой чрезвычайно чувствительной, жизненно важной сфере;

– соблюдению конституционного положения об отделении церкви и религиозных организаций от государства, недопустимости вмешательства государственных органов в церковные дела и межконфессиональные отношения, защите прав граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания;

– обеспечению конституционных принципов верховенства права, политического и идеологического плюрализма, прекращению навязывания обществу – вопреки Конституции Украины – национал-шовинистической идеологии, а также существования вооруженных формирований, не предусмотренных законами Украины. Будет покончено с позорными, антиконституционными люстрацией и декоммунизацией;

– неукоснительному соблюдению законности в деятельности всех государственных органов, включая деградированную Верховную Раду, а также восстановлению роли Конституционного суда Украины как единственного органа конституционного судопроизводства.

По этим вопросам будут внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, цель которых – обеспечить реальное осуществление конституционного принципа разделения власти на законодательную, исполнительную, судебную, недопущение узурпации ее кем бы то ни было.

Дорогие соотечественники!

Считаю своим гражданским долгом привлечь ваше внимание к опасности популистской социальной и политической демагогии, к которой прибегают многие претенденты на высшие должности в государстве. Большинство из них уже были у власти и должны нести ответственность за то, какими трагическими последствиями обернулось их пребывание во властных структурах на Банковой или в Кабинете Министров. Сегодня они снова дают заманчивые обещания, которые не собираются выполнять. Не верьте таким!

Наша партия своего слова всегда придерживалась и будет придерживаться.

В этом можете быть уверены.

Мы были и остаемся убежденными сторонниками социализма – справедливого общественно-политического устройства. Мы опираемся на опыт наших родителей, которые построили большое союзное социалистическое государство, отстояли его в поединке со злейшим врагом человечества – фашизмом, подняли к вершинам научно-технического и социального прогресса.

Нас вдохновляют огромные свершения народов Народного Китая, Социалистического Вьетнама, героической Кубы в строительстве своей жизни на основе социализма.

Мы учитываем и то, что потребность в альтернативе капитализму, который, как свидетельствуют исторический опыт и нынешняя реальность, не может существовать без войн, кризисов, необратимого разрушения окружающей среды, без коррупции и деградации морали, признается не только авторитетными учеными с мировыми именами, но и большинством людей мира.

Даже некоторые кандидаты на высокие государственные должности в цитаделях империализма – Соединенных Штатах Америки и Великобритании – объявили своей целью создание социалистического общества в своих странах и получили существенную поддержку избирателей.

Используем же шанс, который выпадает нам сегодня, сделаем верный выбор и сохраним Отечество.

Мир – Донбассу! Война – коррупции! Украину – народу!

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях